REKLAMACJE

FAQ

Reklamacje

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru, czystego wraz z dowodem zakupu na nasz adres.

Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wad które pojawiły się w okresie gwarancyjnym, a których powodem jest naturalne zużycie (np. odkształcenia spowodowane dopasowaniem do ciała, przetarcie materiału), niewłaściwe użytkowanie, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika.