Doradztwo księgowe Lubelskie

Wykształcenie kierunkowe zdobyte na lubelskich uczelniach oraz warszawskim SGH oraz doświadczenie w pracy związanej z rachunkowością dla różnorodnych przedsiębiorców pozwalają biuru rachunkowemu ABAK System zapewnić niezawodne, rzetelne doradztwo księgowe dla małych i dużych firm [abaksystem.com/uslugi-ksiegowe]. Biuro prowadzi księgi, reprezentuje klienta przed urzędami, zajmuje się wypłatami i podatkami. Ponadto można zlecić mu przyrządzanie sprawozdań finansowych, takich jak bilansy zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdania dla ZUS czy NBP i inne.