Zastanawiasz się nad certyfikatem ISO 9001 dla swojej firmy?

Dla posiadaczy certyfikatu ISO 9001 z uwagi na publikację nowego standardu ISO 9001:2015, który zawiera nowe wytyczne niezależna instytucja PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji zaleca przygotowanie podmiotu do aktualizacji swojego systemu w jak najszybszym terminie. Nowa wersja uwzględnia elementy, które zwiększają zdolność podmiotu do takiego dostarczania towarów i usług, które zdecydowanie lepiej spełniają wymagania klientów. Główne zmiany to koncentracja na przywództwie i zarządzaniu ryzykiem oraz komunikacja i świadomość.