kancelarianotarialnakatowice.pl

W Katowicach, przy ulicy Chorzowskiej 108, działa Kancelaria Notarialna Zuzanny Wojtaszek – Bałazińskiej, z której ofertą można zapoznać się na stronie kancelarianotarialnakatowice.pl. Warto nadmienić, że w jej okolicach dostępny jest bezpłatny parking dla klientów. Jakie czynności muszą być dokonane przez notariusza? Przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych, sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, sporządzanie weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także czynności, o których stanowią przepisy odrębne.