Wierzyciel składa wniosek, komornik działa

Przepisy Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówią o tym, że każdy komornik ma przypisany rejon działania właściwy dla sądu rejonowego, przy którym działa. Może jednak wykonywać swoje czynności również poza tym rewirem na podstawie wyboru, którego dokona wierzyciel. Przykładem takiego działania jest Kancelaria Dariusza Filipiaka, która obsługuje rejon Kujaw i Pomorza. W zakresie czynności komorniczych prowadzi m.in. postępowania egzekucyjne, dostarcza zawiadomienia sądowy oraz prowadzi licytacje. Toruń to jedno z miast, gdzie komornik Dariusz Filipiak realizuje swoje służbowe obowiązki.