Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm w rodzinie wywołuje wiele negatywnych skutków. Życie z alkoholikiem to ciągła niepewność dnia jutrzejszego, podporządkowywanie swoich potrzeb pod życie osoby uzależnionej. Jednym z efektów jest więc współuzależnienie pozostałych członków rodziny. Wieloletnie chronienie alkoholika przed otoczeniem, wstyd za jego zachowanie, czy przejmowanie za niego pewnych obowiązków wywołane jest przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na najbliższych. Klinika OAZA to centrum leczenie osób uzależnionych, gdzie właściwą pomoc otrzymają również osoby współuzależnione.