Oaza

Uzależnienie fizyczne, psychiczne i społeczne to trzy główne rodzaje uzależnienia. Terapia osoby uzależnionej, która odbywa się w Centrum odwykowym OAZA (http://www.leczenie.osrodekoaza.pl/leczenie-uzaleznien), obejmuje każdy z nich. Najtrudniej poradzić sobie zawsze z psychicznym i społecznym. Jednak terapeuci pracujący w OAZIE za każdym razem bardzo mocno angażują się w niesienie pomocy pacjentowi, który tu trafia. Lata doświadczeń z różnymi przypadkami kuracjuszy to bardzo cenna lekcja, która ułatwia stosowanie różnorodnych form terapii. W walce z nałogiem nie pozostają osamotnieni inni członkowie rodziny. Oni także mogą mają możliwość skorzystania z pomocy.